Proces budowy aplikacji mobilnej oraz webowej krok po kroku

Autor:

   |

Na czym polega tworzenie aplikacji? Jak wygląda tworzenie aplikacji krok po kroku? Te tematy mogą zainteresować Cię niezależnie od tego, czy właśnie wpadłeś na pomysł aplikacji, która może zrewolucjonizować rynek produktów IT, czy może jesteś przedsiębiorcą, który chce zwyczajnie usprawnić procesy w swojej firmie. Bez względu na to, czy ideą jest aplikacja desktopowa, mobilna, czy też webowa, jeżeli ma się urzeczywistnić, należy przekuć ją w pełni działający produkt. Cykl powstawania aplikacji jest interesujący sam w sobie, dlatego przyjrzyjmy mu się bliżej.

Projektowanie aplikacji w praktyce

Jak tworzyć aplikacje? Na początku dobrze jest poznać kilka elementarnych pojęć oraz zaznajomić się z podstawami tworzenia aplikacji. Jedną z kluczowych koncepcji, którą warto przyswoić, jest cykl życia aplikacji (ADLC) będący tożsamym z cyklem życia oprogramowania.

ADLC to proces wytwarzania oprogramowania ujęty w ramy, który obejmuje czas od momentu pojawienia się początkowego pomysłu na oprogramowanie, poprzez jego wdrożenie, aż do momentu wycofania z użytku. Obejmuje on takie fazy jak:

  • planowanie i analiza,
  • projektowanie UX/UI,
  • development,
  • testowanie,
  • wdrożenie,
  • utrzymanie i support.

6 etapów projektu, czyli jak zbudować aplikację krok po kroku


Wróćmy na chwilę do początku, a więc pomysłu, od którego zaczyna się proces tworzenia aplikacji. Bez względu na to, czy jesteś restauratorem potrzebującym aplikacji, która umożliwi zamawianie jedzenia na dowóz, czy może twórcą startupu, który dzięki niej usprawni komunikację w zespole, możesz być zainteresowany tym, jak wyglądają etapy tworzenia aplikacji mobilnej, zwłaszcza wówczas, gdy jako interesariusz masz możliwość uczestniczenia w procesie jej budowy. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym fazom całego cyklu.

Pierwsza faza projektu – planowanie i analiza

Wiele osób jest przekonanych, iż wie dokładnie, jak powinien wyglądać projekt aplikacji, dopóki nie usiądzie z Product Ownerem, który zacznie zadawać ciąg enigmatycznie brzmiących pytań: „Na jakich systemach operacyjnych aplikacja ma być dostępna? Jaka jest docelowa grupa odbiorców? Jakie powinna mieć funkcjonalności?

Stąd pierwsza faza tworzenia aplikacji, która polega na zebraniu oraz szczegółowej analizie wymagań dotyczących produktu jest niezmiernie ważna. Podczas jej trwania buduje się ogólny zarys projektu, który jest punktem wyjścia do następnego etapu projektowania aplikacji mobilnej.

Faza druga – projektowanie UX/UI

Na tym etapie przygotowuje się projekt dla oprogramowania z uwzględnieniem specyfikacji wymagań oraz potrzeb z fazy pierwszej. Projekty są pomocne przy określeniu wstępnych ram aplikacji oraz jej funkcjonalności.

Następnie nadchodzi czas, aby nadać aplikacji charakterystyczny wygląd i styl. Miarą sukcesu aplikacji jest, to jak dobrze adaptuje się ona do potrzeb użytkowników. Celem projektowania UI/UX jest zadbanie o najlepsze doświadczenia użytkownika (user experience) oraz interfejs programu, tak aby produkt był interaktywny, intuicyjny oraz przyjazny w odbiorze.

Ostatni etap tej fazy powinien kończyć się prototypem, czyli klikanym modelem aplikacji, który imituje docelową formę.

Faza trzecia – development

Masz przygotowany projekt, jednak do uzyskania w pełni funkcjonującej aplikacji jeszcze kawałek. W tej fazie – z reguły najdłuższej w całym procesie – prototyp jest przekuwany na
w pełni działający produkt. W tym etapie główną rolę odgrywają programiści, chociaż nie zawsze, o czym dowiesz się w dalszej części artykułu.

Faza czwarta – testowanie

Na tym etapie następuje testowanie, które ma na celu zapewnienie jakości (QA) oraz wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie potencjalnych błędów w działaniu aplikacji.


Faza piąta – wdrożenie

Proces tworzenia aplikacji mobilnej zmierza ku końcowi. Po fazie testowania otrzymujemy produkt, który możemy wprowadzić do użytku. Zasadniczo aplikacja na tym etapie powinna być wyposażona we wszystkie elementy, które zostały założone na początkowym etapie projektu. Oczywiście część funkcjonalności może być dostępna w wersji podstawowej, która będzie rozbudowywana wraz z aktywnością userów. Po udostępnieniu aplikacji użytkownikom bardzo wartościowe stają się opinie o produkcie, które mają wpływ na jego kształt w przyszłości.

Faza szósta – utrzymanie i support

Pomimo przeprowadzanie kompleksowych testów, w trakcie użytkowania aplikacji mogą wystąpić nieoczekiwane błędy oraz problemy w jej działaniu. Warto monitorować, w jaki sposób funkcjonuje aplikacja, aby możliwie jak najszybciej wyeliminować pojawiające się błędy wpływające na ciągłość działania, lub komfort użytkowania.

Trudności w procesie tworzenia aplikacji mobilnej

Tworzenie aplikacji jest kompleksowym działaniem obejmującym 6 etapów projektu.
Oczywiście to jeden z funkcjonujących podziałów, które mogą się różnić w zależności od wielkości i poziomu złożoności projektu.

Cały proces przedstawiony w kilku krokach, jest w rzeczywistości skomplikowany oraz trwa zwykle wiele miesięcy. Czas realizacji projektu jest ponadto zależny od wielu dodatkowych czynników, spośród których można wymienić podstawowe takie jak: wprowadzane na etapie realizacji zmiany, praca nad poszczególnymi etapami wykonywana przez różne zespoły i firmy, problemy z integracją poszczególnych elementów. Między innymi dlatego rynek IT wciąż poszukuje nowych rozwiązań w procesie wytwarzania produktów technologicznych.
Jednym ze wschodzących trendów wpływających na czas i koszty realizacji jest no-code i low-code development.

Rozwiązania no-code/ low-code jako alternatywa

Niekiedy firmie potrzebna jest nieskomplikowana, acz dostosowana do konkretnych potrzeb organizacji aplikacja, która usprawni zachodzące w niej procesy. Budowanie jej przy uwzględnieniu klasycznej ścieżki postępowania może okazać się strzelaniem z armaty do wróbla.

Alternatywą na tym polu są agencje specjalizujące się w technologiach no-code / low-code, które przy wykorzystaniu tych platform są w stanie stworzyć niestandardowe aplikacje, bądź przygotować produkt z minimalną liczbą funkcji (MVP), którego zadaniem jest sprawdzić w krótkim czasie, jak odpowie końcowy użytkownik na proponowane mu rozwiązanie.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat samej technologii i narzędzi wykorzystywanych do wytwarzania rozwiązań no-code, odwiedź blog.

Proces powstania aplikacji jest podobny do tego, stosowanego w software house-ach, jednak przy pomocy agencji no-code można skrócić czas tworzenia aplikacji nawet pięciokrotnie, co przynosi wymierne korzyści biznesowe.

Za sprawą no-code / low-code również firmy, dla których skorzystanie z klasycznej metody tworzenia oprogramowania pozostaje poza zasięgiem budżetowym, nie muszą porzucać pomysłów na usprawnienie swojej działalności. Przy wykorzystaniu platform no-code/ low-code można obniżyć koszty wytworzenia aplikacji nawet o 50%.

no-code staje się globalnym trendem, który odpowiada na wyzwania stojące przed branżą IT oraz rozwijającymi się organizacjami.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej