Chat GPT-4 – różnice pomiędzy poprzednimi wersjami. Jakie nowości proponuje nowy model?

Autor:

   |

OpenAI, organizacja non-profit z siedzibą w San Francisco, stworzyła rewolucyjny model języka o nazwie GPT (Generative Pretrained Transformer). Pierwsza wersja została opublikowana w 2018 roku, a do 2023 roku doczekaliśmy się czwartej, najnowocześniejszej wersji, czyli GPT-4. Każda z nich przynosiła wiele ulepszeń i innowacji, co przyczyniło się do ich rosnącej popularności. Czym więc różni się GPT-4 od swoich poprzedników?

Architektura modelu

GPT-4, podobnie jak jego poprzednicy, opiera się na architekturze Transformer, jednak jest znacznie większy. Składa się z bilionów parametrów, co jest znacznie więcej niż w GPT-3 (175 miliardów) czy GPT-2 (1.5 miliarda). Większa ilość parametrów przekłada się na większą zdolność modelu do zrozumienia i generowania tekstów. Dzięki temu GPT-4 jest w stanie lepiej poradzić sobie z zadaniami, które wymagają długotrwałego utrzymania kontekstu lub zrozumienia bardziej złożonych struktur językowych.

Zrozumienie kontekstu

Jednym z głównych obszarów, w których GPT-4 znacznie poprawił swoje możliwości, jest zrozumienie kontekstu. Starsze wersje miały tendencję do gubienia kontekstu, szczególnie w dłuższych rozmowach. GPT-4, dzięki większemu rozmiarowi, jest znacznie lepszy w utrzymaniu i rozumieniu kontekstu przez dłuższy czas, co przekłada się na bardziej spójne i sensowne odpowiedzi.

Generowanie kodu i tłumaczenia

GPT-4 jest również znacznie bardziej efektywny w generowaniu kodu i tłumaczeniu tekstu. Dzięki większej ilości danych treningowych, model jest w stanie zrozumieć i naśladować różne style kodowania oraz dokładniej tłumaczyć tekst na różne języki. Jest to szczególnie ważne dla programistów, tłumaczy i innych specjalistów, którzy chcieliby wykorzystać AI w swojej pracy.

Obszar zastosowania

GPT-4, dzięki swojej większej mocy, jest również bardziej wszechstronny. Może być używany w szerokim zakresie zastosowań, od pisania tekstów i generowania kodu, przez tworzenie scenariuszy dla filmów i gier, po udzielanie odpowiedzi na pytania i pomaganie w rozwiązywaniu problemów. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, które były bardziej ograniczone pod względem zastosowań, GPT-4 ma możliwość sprostania różnorodnym zadaniom.

GPT-4 jest szczególnie użyteczny w obszarach takich jak twórczość literacka, gdzie jego zdolność do generowania spójnych i kreatywnych tekstów jest na wagę złota. W dziedzinie edukacji, może służyć jako asystent w tworzeniu materiałów dydaktycznych, pomagając nauczycielom w przekazywaniu wiedzy w atrakcyjny i innowacyjny sposób. Dla programistów, możliwość generowania efektywnego kodu, może być pomocna w szybkim prototypowaniu czy zrozumieniu nowych języków programowania.

GPT-4 może również służyć jako narzędzie dla badaczy i naukowców, pomagając w przeszukiwaniu literatury, generowaniu hipotez czy podsumowywaniu wyników badań. W biznesie, model ten może pomóc w tworzeniu raportów, analizie danych czy automatyzacji różnych procesów.

Interpretacja sarkazmu i emocji

Rozumienie sarkazmu i emocji w tekście to złożone zadanie, z którym często borykały się wcześniejsze wersje Chat GPT. GPT-4, dzięki swojej rozszerzonej bazie danych i bardziej skomplikowanej strukturze, lepiej radzi sobie z interpretacją subtelności językowych, w tym sarkazmu i emocji.

Przystosowanie do różnych języków

Poprzednie wersje GPT były skoncentrowane głównie na języku angielskim. Chociaż miały pewne zdolności do zrozumienia i generowania tekstów w innych językach, nie były w tym równie biegłe. GPT-4, dzięki swoim rozszerzonym możliwościom i większej ilości danych treningowych, jest lepiej przystosowany do obsługi różnych języków, w tym polskiego.

Zastosowanie w edukacji

Chat GPT, w szczególności jego najnowsza wersja – GPT-4, znalazł zastosowanie w edukacji, pomagając uczniom w nauce oraz nauczycielom w przygotowaniu materiałów dydaktycznych. Poprzednie wersje również miały zdolność do pomagania w edukacji, jednak GPT-4 jest bardziej zaawansowany i skuteczny w tym obszarze.

Bezpieczeństwo i etyka

OpenAI zwraca dużą uwagę na aspekty etyczne i bezpieczeństwo w tworzeniu swoich modeli języka. Wersja GPT-4 zawiera szereg ulepszeń w tych obszarach, zarówno jeśli chodzi o ograniczanie generowania nieodpowiednich treści, jak i zapewnianie, że użytkownicy są świadomi potencjalnych ryzyk związanych z wykorzystaniem technologii AI.

Podsumowanie

Podsumowując, chat GPT-4 to niezwykły postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji, który przyniósł wiele kluczowych ulepszeń w porównaniu do swoich poprzedników. Różnice pomiędzy poprzednimi wersjami są wyraźne, zarówno pod względem architektury modelu, zrozumienia kontekstu, jak i zastosowań.

Chat GPT-4, dzięki swej większej ilości parametrów, radzi sobie zdecydowanie lepiej z zadaniami, które wymagają zrozumienia długotrwałego kontekstu lub bardziej złożonych struktur językowych. Ta różnica pomiędzy poprzednimi wersjami jest szczególnie widoczna w kontekście generowania kodu, tłumaczeń, czy obszarów zastosowania.

Jednakże, pomimo tych różnic pomiędzy poprzednimi wersjami, warto zauważyć, że wszystkie wersje Chat GPT, włączając w to chat GPT-4, są nadal narzędziami i nie zastąpią pełni ludzkiego rozumienia czy empatii. Bez względu na to, jak zaawansowane stają się te modele, zawsze będziemy musieli korzystać z nich z rozwagą i odpowiedzialnością.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej