Page fault in nonpaged area

Jak naprawić błąd Page fault in nonpaged area w Windows 10?

Autor:

   |

Czy zmagasz się z błędem “Page fault in nonpaged area” w systemie Windows 10? Ten irytujący problem może powodować niebieskie ekrany śmierci (BSOD) oraz nagłe restarty komputera, utrudniając korzystanie z urządzenia. W tym artykule przedstawimy różne przyczyny tego błędu oraz skuteczne metody naprawy, takie jak aktualizacja sterowników, sprawdzenie pamięci RAM, optymalizacja ustawień pliku stronicowania czy wyłączenie funkcji automatycznego restartowania systemu. Ponadto, omówimy również możliwość przeprowadzenia skanowania dysku w poszukiwaniu błędów, przywracania systemu do stanu sprzed wystąpienia problemu, a nawet reinstalacji systemu Windows 10 jako ostatecznego rozwiązania. Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się, jak skutecznie poradzić sobie z błędem “Page fault in nonpaged area” i cieszyć się stabilnym działaniem systemu Windows 10.

1. Przyczyny występowania błędu Page fault in nonpaged area w Windows 10

W przypadku błędu Page fault in nonpaged area w systemie Windows 10, istnieje kilka możliwych przyczyn, które mogą prowadzić do tego problemu. Nieprawidłowe sterowniki, uszkodzone pliki systemowe oraz problemy z pamięcią RAM to tylko niektóre z nich. Warto zwrócić uwagę na to, że błąd ten może wystąpić zarówno podczas korzystania z komputera, jak i podczas uruchamiania systemu. W celu rozwiązania tego problemu, warto skorzystać z poradników i wskazówek dostępnych w sieci, które pomogą zidentyfikować przyczynę błędu oraz zapewnią odpowiednie kroki naprawcze. Pamiętaj, że szybkie i skuteczne rozwiązanie tego problemu może zapobiec dalszym uszkodzeniom systemu oraz utracie ważnych danych.

2. Aktualizacja sterowników jako sposób na naprawę błędu

sterowniki

Aktualizacja sterowników to kluczowy krok w procesie naprawy błędu Page fault in nonpaged area w systemie Windows 10. Sterowniki są odpowiedzialne za komunikację między sprzętem a systemem operacyjnym, a nieaktualne lub uszkodzone sterowniki mogą prowadzić do tego rodzaju problemów. Zaletą aktualizacji sterowników jest poprawa wydajności i stabilności systemu, co może również przyczynić się do rozwiązania innych problemów. Warto jednak pamiętać, że czasami nowsze wersje sterowników mogą wprowadzać nowe błędy lub nie być w pełni kompatybilne ze starszym sprzętem. Dlatego ważne jest, aby przed aktualizacją sprawdzić, czy dana wersja sterownika jest odpowiednia dla naszego komputera. W przypadku problemów z aktualizacją sterowników warto również rozważyć przywrócenie systemu do wcześniejszego stanu lub skorzystanie z narzędzi do automatycznej aktualizacji sterowników.

W jaki sposób szybko zaktualizować wszystkie sterowniki w systemie? – Na pomoc przychodzi program Driver Booster, który automatycznie sprawdzi i pobierze odpowiednie sterowniki dla Twojego komputera. Driver Booster pobierzesz z oficjalnej strony producenta: https://www.iobit.com/pl/driver-booster.php

3. Sprawdzenie pamięci RAM w celu wykrycia problemów

Wykrywanie problemów związanych z pamięcią RAM jest kluczowe dla naprawy błędu Page fault in nonpaged area w systemie Windows 10. Aby to zrobić, można skorzystać z wbudowanego narzędzia diagnostycznego systemu Windows, które pozwala na przeprowadzenie testu pamięci. Wystarczy wpisać w menu Start frazę “Diagnostyka pamięci Windows” i uruchomić narzędzie. Po restarcie komputera zostanie przeprowadzony test pamięci, który pomoże wykryć ewentualne problemy.

Jeśli narzędzie diagnostyczne wykryje problemy z pamięcią RAM, warto rozważyć jej wymianę lub naprawę. Przed podjęciem decyzji o zakupie nowej pamięci, warto sprawdzić, czy problem nie wynika z nieprawidłowego jej montażu. W tym celu można otworzyć obudowę komputera i upewnić się, że pamięć RAM jest prawidłowo zamocowana w gnieździe na płycie głównej. Jeśli problem nadal występuje, warto rozważyć zakup nowej pamięci RAM.

W przypadku, gdy test pamięci nie wykryje żadnych problemów, warto sprawdzić inne możliwe przyczyny błędu Page fault in nonpaged area. Może to być spowodowane przez uszkodzone pliki systemowe, nieaktualne sterowniki lub problemy z dyskiem twardym. W takim przypadku warto przeprowadzić kolejne testy i naprawy, aby wyeliminować błąd i zapewnić stabilne działanie systemu Windows 10.

4. Optymalizacja ustawień pliku stronicowania w systemie Windows 10

W celu poprawy wydajności systemu oraz naprawienia błędu Page fault in nonpaged area, warto zwrócić uwagę na optymalizację ustawień pliku stronicowania. Plik stronicowania jest używany przez system operacyjny jako pamięć wirtualna, gdy brakuje fizycznej pamięci RAM. Aby to zrobić, należy nacisnąć sekwencję klawiszy Windows + Pause, która otworzy właściwości systemu, otworzyć okno “Zaawansowane właściwości systemu”, a następnie przejść do zakładki “Zaawansowane” i kliknąć przycisk “Ustawienia” w sekcji “Wydajność”. W kolejnym oknie, również w zakładce “Zaawansowane”, znajdziemy opcję “Zmiana” w sekcji “Pamięć wirtualna”.

W oknie “Pamięć wirtualna” zaleca się wybranie opcji “Rozmiar zarządzany przez system”, która pozwoli systemowi Windows automatycznie dostosować rozmiar pliku stronicowania do aktualnych potrzeb. Jeśli jednak chcemy samodzielnie ustawić rozmiar pliku stronicowania, warto skorzystać z rekomendacji ekspertów lub arkuszy porad dostępnych w sieci. Pamiętajmy, że zbyt mały rozmiar pliku stronicowania może prowadzić do błędów, takich jak Page fault in nonpaged area, dlatego warto zachować ostrożność przy jego zmianie.

5. Wyłączenie funkcji automatycznego restartowania systemu

W celu uniknięcia nieoczekiwanych restartów systemu podczas naprawy błędu Page fault in nonpaged area, zaleca się wyłączenie funkcji automatycznego restartowania systemu. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę „Mój komputer” lub „Ten komputer” na pulpicie, a następnie wybrać „Właściwości”. W oknie właściwości systemu kliknij na „Zaawansowane ustawienia systemu”, a następnie przejdź do zakładki „Zaawansowane”. W sekcji „Uruchamianie i odzyskiwanie” kliknij na przycisk „Ustawienia”. W oknie ustawień odznacz opcję „Automatycznie uruchom ponownie” w sekcji „Awaria systemu” i zatwierdź zmiany, klikając „OK”. Wyłączenie tej funkcji pozwoli na dokładniejszą analizę problemu oraz uniknięcie utraty niezapisanych danych podczas nieoczekiwanych restartów.

6. Przeprowadzenie skanowania dysku w poszukiwaniu błędów

cmd.exe

Wykonywanie regularnych skanowań dysku w celu wykrycia i naprawy błędów może przyczynić się do utrzymania stabilności systemu Windows 10. Przeprowadzenie skanowania dysku w poszukiwaniu błędów jest istotne, gdyż może pomóc w rozwiązaniu problemu związane z błędem Page fault in nonpaged area. Aby przeprowadzić skanowanie, można skorzystać z wbudowanego narzędzia systemowego o nazwie CHKDSK (Check Disk), które pozwala na sprawdzenie integralności plików oraz sektorów dysku twardego.

Przed przystąpieniem do skanowania, warto przygotować listę kontrolną, która może obejmować następujące kroki: upewnienie się, że wszystkie otwarte pliki i programy są zamknięte; wykonanie kopii zapasowej ważnych danych; sprawdzenie, czy dysk nie jest zbyt zapełniony, co może utrudnić skanowanie. Następnie, aby uruchomić narzędzie CHKDSK, należy otworzyć Wiersz poleceń jako administrator (Wyszukaj, wpisz cmd.exe), a następnie wpisać komendę chkdsk C: /f /r i nacisnąć Enter. Po zakończeniu skanowania, system powinien automatycznie naprawić wykryte błędy, co może przyczynić się do rozwiązania problemu z błędem Page fault in nonpaged area.

7. Przywracanie systemu Windows 10 do stanu sprzed wystąpienia błędu

Przywracanie systemu do stanu sprzed wystąpienia błędu może być skutecznym rozwiązaniem problemu związane z Page fault in nonpaged area. W niektórych przypadkach, błąd ten może być spowodowany przez niedawne zmiany w systemie, takie jak instalacja nowego oprogramowania czy aktualizacja sterowników. Przywracanie systemu pozwala na cofnięcie tych zmian i przywrócenie stabilności systemu. Przed przystąpieniem do przywracania systemu, warto przygotować listę kontrolną zawierającą kroki, które należy wykonać w celu prawidłowego przywrócenia systemu.

W pierwszej kolejności, upewnij się, że masz dostęp do punktów przywracania systemu. Punkty te są tworzone automatycznie przez system Windows 10 w określonych momentach, takich jak instalacja nowych aktualizacji czy sterowników. Aby sprawdzić dostępne punkty przywracania, otwórz Panel Sterowania, a następnie przejdź do “System i zabezpieczenia” > “System” > “Ochrona systemu”. Jeśli na liście znajduje się punkt przywracania sprzed wystąpienia błędu, można przystąpić do przywracania systemu.

Przed rozpoczęciem procesu przywracania, warto zabezpieczyć swoje dane, na przykład poprzez wykonanie kopii zapasowej ważnych plików. Następnie, aby rozpocząć przywracanie systemu, kliknij na wybranym punkcie przywracania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu, system Windows 10 powinien zostać przywrócony do stanu sprzed wystąpienia błędu, co może pomóc w rozwiązaniu problemu związane z Page fault in nonpaged area.

8. Instalacja na nowo systemu Windows 10 jako ostateczne rozwiązanie

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie pomogło w naprawie błędu Page fault in nonpaged area, ostatecznym krokiem może być instalacja na nowo systemu Windows 10. Przed przystąpieniem do tego procesu, warto wykonać kopię zapasową ważnych danych, aby uniknąć ich utraty. Proces reinstalacji systemu może być przeprowadzony za pomocą narzędzia Media Creation Tool dostępnego na stronie Microsoft. Podczas instalacji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

  • Formatowanie partycji systemowej – pozwoli na całkowite usunięcie wszelkich błędów i problemów związanych z systemem operacyjnym.
  • Instalacja najnowszych sterowników – po zakończeniu instalacji systemu, warto zaktualizować sterowniki do najnowszych wersji, aby uniknąć problemów związanych z ich niekompatybilnością.
  • Konfiguracja ustawień systemowych – po zakończeniu instalacji warto sprawdzić i dostosować ustawienia systemowe, takie jak plan zasilania czy opcje wydajności, aby system działał optymalnie.

Najczęściej zadawane pytania

Czy błąd Page fault in nonpaged area może być spowodowany przez zainfekowanie komputera wirusem?

Tak, błąd Page fault in nonpaged area może być spowodowany przez zainfekowanie komputera wirusem. W takim przypadku zaleca się przeprowadzenie pełnego skanowania antywirusowego, aby usunąć wszelkie zagrożenia.

Czy błąd Page fault in nonpaged area może wpłynąć na wydajność mojego komputera?

Tak, błąd Page fault in nonpaged area może wpłynąć na wydajność komputera, powodując spowolnienie systemu, zawieszanie się aplikacji czy nawet niebieski ekran śmierci (BSOD). Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej rozwiązać ten problem.

Czy mogę samodzielnie naprawić błąd Page fault in nonpaged area, czy powinienem zgłosić się do specjalisty?

Wiele rozwiązań błędu Page fault in nonpaged area można przeprowadzić samodzielnie, korzystając z porad zawartych w artykule. Jeśli jednak żadne z nich nie przyniesie rezultatów lub nie czujesz się na siłach, aby samodzielnie przeprowadzić naprawę, warto zgłosić się do specjalisty.

Czy błąd Page fault in nonpaged area może wystąpić również na innych systemach operacyjnych niż Windows 10?

Tak, błąd Page fault in nonpaged area może wystąpić również na innych systemach operacyjnych, takich jak Windows 7, 8 czy nawet na systemach Linux. Jednak sposób rozwiązania tego problemu może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Czy istnieje jakiś sposób, aby zapobiec wystąpieniu błędu Page fault in nonpaged area w przyszłości?

Aby zapobiec wystąpieniu błędu Page fault in nonpaged area w przyszłości, warto regularnie aktualizować sterowniki, przeprowadzać skanowania antywirusowe, dbać o optymalizację ustawień systemu oraz kontrolować stan pamięci RAM i dysku twardego.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej