gray and green computer processor and black motherboard

HWID: Co to jest, jak zmienić i jak znaleźć numer identyfikacyjny sprzętu?

Autor:

   |

Hardware ID, znany również jako HWID, jest unikalnym numerem identyfikacyjnym przypisanym do urządzeń komputerowych. Służy do identyfikacji poszczególnych elementów sprzętu w systemie operacyjnym. HWID jest kluczowy dla różnych operacji systemowych, takich jak aktywacja oprogramowania, śledzenie sprzętu, a także zarządzanie licencjami. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest HWID, jak można go zmienić oraz jak znaleźć numer identyfikacyjny sprzętu w swoim komputerze.

Co to jest HWID?

Definicja

HWID, czyli Hardware ID, jest to unikalny identyfikator sprzętu, który jest generowany na podstawie różnych parametrów sprzętowych komputera. Może on obejmować informacje o procesorze, dysku twardym, płycie głównej, karcie sieciowej i innych komponentach.

Znaczenie

HWID jest używany przez systemy operacyjne i oprogramowanie do identyfikacji sprzętu. Jest szczególnie istotny w kontekście aktywacji oprogramowania, gdzie licencje są przypisane do konkretnego sprzętu, co utrudnia nieautoryzowane kopiowanie i używanie programów.

Jak działa HWID?

HWID jest generowany przy pomocy algorytmów, które biorą pod uwagę specyficzne cechy fizycznych komponentów sprzętu. Na przykład, numer seryjny dysku twardego, adres MAC karty sieciowej, identyfikator procesora i inne kluczowe informacje są używane do stworzenia unikalnego identyfikatora. Ten identyfikator jest następnie używany do celów licencyjnych i autoryzacyjnych.

Jak znaleźć numer identyfikacyjny sprzętu?

Metody wyszukiwania HWID

Istnieje kilka sposobów na znalezienie HWID w systemie operacyjnym. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metody dla systemu Windows.

Metoda 1: Użycie wiersza poleceń

 1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator. Możesz to zrobić, wpisując “cmd” w menu Start, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na “Wiersz polecenia” i wybierając “Uruchom jako administrator”.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter:
wmic csproduct get uuid
 1. To polecenie zwróci unikalny identyfikator UUID twojego komputera, który jest jednym z elementów składowych HWID.

Metoda 2: Użycie Windows PowerShell

 1. Otwórz Windows PowerShell jako administrator. Możesz to zrobić, wpisując “PowerShell” w menu Start, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na “Windows PowerShell” i wybierając “Uruchom jako administrator”.
 2. Wpisz następujące polecenie i naciśnij Enter:
Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystemProduct | Select-Object -Property UUID
 1. Podobnie jak w przypadku wiersza poleceń, to polecenie zwróci UUID twojego komputera.

Metoda 3: Informacje o systemie

 1. Otwórz menu Start i wpisz “Informacje o systemie”, a następnie otwórz aplikację.
 2. W sekcji “Podsumowanie systemu” znajdziesz różne informacje o swoim komputerze, w tym “UUID systemu”.

Jak zmienić HWID?

Przestroga przed zmianą HWID

Zmiana HWID może prowadzić do problemów z aktywacją oprogramowania i może być niezgodna z warunkami licencyjnymi wielu programów. Zawsze upewnij się, że zmiana HWID jest dozwolona i że masz pełne kopie zapasowe swoich danych przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian.

Metoda 1: Zmiana adresu MAC karty sieciowej

Jednym z elementów HWID jest adres MAC karty sieciowej. Można go zmienić za pomocą następujących kroków:

 1. Otwórz “Menedżer urządzeń”. Możesz to zrobić, wpisując “Menedżer urządzeń” w menu Start.
 2. Znajdź swoją kartę sieciową na liście urządzeń, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz “Właściwości”.
 3. Przejdź do zakładki “Zaawansowane”.
 4. Wybierz “Adres sieciowy” lub “Network Address” z listy właściwości.
 5. Wprowadź nowy adres MAC w polu wartości i kliknij “OK”.

Metoda 2: Użycie narzędzi do zmiany HWID

Istnieją różne narzędzia, które umożliwiają zmianę HWID. Przykłady to:

 • AMAC (Advanced MAC Address Changer): Narzędzie do zmiany adresu MAC karty sieciowej.
 • HWID Changer: Programy specjalistyczne do zmiany różnych elementów HWID.

Zaleca się ostrożność przy korzystaniu z takich narzędzi, ponieważ mogą one wpływać na stabilność systemu i jego działanie.

Metoda 3: Modyfikacja rejestru systemu

Zmiana HWID może również wymagać modyfikacji rejestru systemu Windows. Proces ten jest bardziej zaawansowany i wymaga ostrożności:

 1. Otwórz “Edytor rejestru”. Możesz to zrobić, wpisując “regedit” w menu Start.
 2. Przejdź do odpowiednich kluczy rejestru, które przechowują informacje o HWID. Na przykład, dla karty sieciowej może to być:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0001
 1. Zmień odpowiednie wartości, takie jak “NetworkAddress”, aby zmienić adres MAC.

Zastosowania HWID

Aktywacja oprogramowania

Wiele programów używa HWID do celów aktywacji. Oprogramowanie takie jak systemy operacyjne, pakiety biurowe i narzędzia specjalistyczne często wymagają unikalnego identyfikatora sprzętu do aktywacji licencji. Dzięki temu producent może śledzić licencje i zapobiegać ich nadużywaniu.

Śledzenie sprzętu

HWID jest również używany do śledzenia sprzętu w sieciach korporacyjnych. Administratorzy IT mogą korzystać z HWID do zarządzania urządzeniami, identyfikacji problemów sprzętowych i monitorowania użytkowania zasobów.

Bezpieczeństwo

Unikalne identyfikatory sprzętu są również ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Mogą być używane do śledzenia urządzeń, które mają dostęp do sieci, a także do wykrywania i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

Przypadki użycia i scenariusze

Przypadek 1: Licencjonowanie oprogramowania

Firma programistyczna wydaje nowe oprogramowanie do zarządzania finansami, które wymaga aktywacji na podstawie HWID. Każdy użytkownik musi podać HWID swojego komputera podczas rejestracji, co zapewnia, że oprogramowanie jest używane zgodnie z licencją.

Przypadek 2: Śledzenie urządzeń w firmie

Duża korporacja wykorzystuje HWID do śledzenia swoich urządzeń. Każdy komputer i urządzenie mobilne ma przypisany unikalny HWID, który jest przechowywany w centralnej bazie danych. Dzięki temu, w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, możliwe jest szybkie zidentyfikowanie i zlokalizowanie sprzętu.

Przypadek 3: Zmiana HWID dla prywatności

Użytkownik, który ceni swoją prywatność, decyduje się na zmianę HWID swojego komputera. Korzysta z narzędzia do zmiany adresu MAC karty sieciowej, aby zminimalizować możliwość śledzenia jego aktywności w sieci.

Potencjalne problemy i rozwiązania

Problem 1: Konflikt licencji

Zmiana HWID może prowadzić do konfliktów licencyjnych, gdy oprogramowanie przestaje rozpoznawać komputer jako zarejestrowane urządzenie. Rozwiązaniem może być skontaktowanie się z pomocą techniczną producenta oprogramowania i wyjaśnienie sytuacji.

Problem 2: Niewłaściwe działanie systemu

Zmiana HWID może również prowadzić do problemów z działaniem systemu operacyjnego. Zaleca się wykonanie pełnej kopii zapasowej systemu przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian.

Problem 3: Zgodność z regulacjami

Zmiana HWID może naruszać warunki licencyjne i regulacje prawne. Zawsze upewnij się, że zmiana HWID jest dozwolona i zgodna z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

HWID, czyli Hardware ID, jest kluczowym elementem identyfikacyjnym sprzętu komputerowego. Używany jest do aktywacji oprogramowania, śledzenia sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa. Istnieje kilka metod na znalezienie HWID w systemie operacyjnym, takich jak użycie wiersza poleceń, Windows PowerShell czy informacji o systemie. Zmiana HWID może być przeprowadzona poprzez zmianę adresu MAC karty sieciowej, użycie narzędzi do zmiany HWID lub modyfikację rejestru systemu. Jednakże, zmiana HWID powinna być przeprowadzana z ostrożnością, aby uniknąć problemów z licencjonowaniem i działaniem systemu.

Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, czym jest HWID, jak go znaleźć i jak można go zmienić. Pamiętaj, że zawsze warto zachować ostrożność przy wprowadzaniu zmian w swoim systemie, aby uniknąć potencjalnych problemów.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej