System kontroli produkcji – jak zbadać efektywność pracy firmy produkcyjnej?

Autor:

   |

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem działającym w branży produkcyjnej wymaga podejmowania decyzji zarówno na szczeblu organizacyjnym (np. organizacja stanowisk pracy), jak i strategicznym. Aby było to możliwe, konieczne jest stałe monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa w różnych przekrojach. Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranym miernikom ukazującym różne aspekty działalności firmy.

KPI, czyli wskaźniki sposobem na wszystko

Aby móc opisać efektywność działania przedsiębiorstwa produkcyjnego za pomocą liczb, należy przygotować Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI, z ang. Key Performance Indicators). To właśnie dzięki miernikom KPI możliwe jest przedstawienie sprawności działania organizacji w różnych obszarach, zarówno tych finansowych, jak i osobowych lub rzeczowych – równie ważne, jak poziom zysku netto jest bowiem analizowanie takich kwestii, jak np. rotacyjność w działach czy powodu opuszczenia firmy przez poszczególnych pracowników. Ponadto, system kontroli produkcji odpowiada za optymalizacje wielu różnych działań w firmie.

W przypadku przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym przykładowe kluczowe wskaźniki efektywności mogą dotyczyć następujących kwestii:

  • udział w ogólnym wolumenie produkcji,
  • ilość czasu potrzebna do wyprodukowania jednego produktu,
  • liczba rotacji w stosunku do średniej liczby etatów w roku,

oraz wiele innych. Należy przy tym pamiętać, że opracowywanie KPI nie jest sztuką samą w sobie – wskaźniki te zostaną przedstawione organom decyzyjnym w przedsiębiorstwie (Zarząd, Prezes spółki, dyrektor wykonawczy) po to, by ułatwić podjęcie takich długoterminowych decyzji, dzięki którym możliwa będzie optymalizacja produkcji oraz podjęcie działań typowych dla Lean Management w celu eliminacji działań zmniejszających efektywność pracy.

Rola KPI w zaangażowaniu pracowników

Jednym z problemów, z którym nieustannie zmagają się osoby budujące zespoły, jest połączenie różnych elementów organizacji w celu skupienia się na kluczowych celach. Dział sprzedaży martwi się o drobiazgi związane z pozyskiwaniem nowych klientów i przekształcaniem ich w stałych klientów. Zespół ds. rozwoju produktu koncentruje się na najnowszej technologii i stara się wprowadzić ją na rynek. Zespół zasobów ludzkich zajmuje się obsadzaniem wszelkich wolnych stanowisk i utrzymaniem zaangażowania w miejscu pracy. Przyjęcie pewnych KPI może pomóc połączyć to wszystko razem.

Skupiając się na kluczowych metrykach, które naprawdę podkreślają sukces biznesowy, firma jest w stanie pokazać swoim pracownikom rolę, jaką odgrywa ich praca, poza tym, co robią w imieniu swoich poszczególnych działów.

Podsumowanie

Zarządzanie oraz kontrola procesu wytwarzania w przedsiębiorstwie o profilu produkcyjnym nie jest niczym prostym. Aby możliwe było sprawne zrealizowanie tego zadania, potrzebny jest przede wszystkim kreatywny i analityczny umysł poparty wiedzą na temat funkcjonowania branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo.

Źródła:

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej