Proces budowy i rozwoju produktu IT

Autor:

   |

Wprowadzanie na rynek nowego rozwiązania technologicznego lub udoskonalanie obecnego to złożony proces. Odpowiednie przygotowanie strategii rozwoju może mocno wpłynąć na ostateczny kształt produktu. Aby product development działał od samego początku, warto poznać potrzeby przyszłych użytkowników i wyjść im naprzeciw. Jak można to osiągnąć?

Na czym polega skuteczna strategia tworzenia produktu?

W mnóstwie przypadków product development bazuje na następujących zasadach:

  • określenie problemu i potrzeb użytkownika;
  • analiza poziomu skuteczności pomysłu;
  • projektowanie i ocena wersji tworzonego rozwiązania;
  • analiza sukcesu aplikacji i jej udoskonalanie.

Zanim zespół programistyczny udostępni testowe wersje programu, kluczowe jest poświęcenie uwagi na określenie problemu i potrzeb użytkownika. Aby produkt IT był zgodny z oczekiwaniami grupy docelowej, potrzebna jest bardzo szczegółowa analiza pod kątem stawianych mu oczekiwań. W jaki sposób można przeprowadzić ją skutecznie?

Czym jest discovery workshop produktu IT?

Jak można zdefiniować pojęcie discovery workshop? Dla zespołu programistów i osób zaangażowanych w stworzenie aplikacji to inaczej faza odkrywania. Jej rozbudowana forma od początku koncentruje się na maksymalizacji skuteczności pomysłów. Dąży do stworzenia odpowiedniego produktu już w etapie początkowym (np. po pierwszym sprincie). Nie jest to jednak zwykła narada. Nie chodzi w niej o uzyskanie powierzchownej odpowiedzi na pytanie: „Czego potrzebuje użytkownik?”. Ma związek z ustaleniem priorytetów i wzięciem pod uwagę każdego pomysłu. Po to do zespołu zapraszani są nie tylko programiści, ale też Product Owner, Product Manager, CEO firmy, czy UX designer.

Jakie mogą być efekty dobrych warsztatów produktowych?

Odpowiedź jest prosta – taka forma zaplanowania priorytetów i szukania pomysłów zapewnia większe korzyści. Dlaczego? Warsztaty produktowe oparte na zróżnicowanym zespole projektowym pozwalają zwizualizować codzienne zwyczaje i potrzeby użytkownika. Taka dobrze przemyślana ścieżka użytkownika umożliwia uniknięcie pomysłów sprzecznych z wartościami grupy docelowej. Uniknięcie realizacji niewartych uwagi pomysłów przekłada się na optymalne wykorzystanie budżetu projektu. Dlatego konieczne jest skupienie się nie tylko na pisaniu kodu, ale przede wszystkim na określeniu kierunku projektu.

Jak rozpocząć wdrażanie pomysłów w zespole?

Gdy product workshop jest zakończony, zespół dobrze rozumie, nad czym ma pracować. Do rozpoczęcia tego kroku konieczne jest jednak uzupełnienie go o wszystkich niezbędnych specjalistów. Już na etapie tworzenia pomysłów team posiadał UX designerów, którzy rozpoczynają pracę na długo przed napisaniem pierwszej linijki kodu przez programistów. Kluczem do osiągnięcia sukcesu podczas projektowania, jest usystematyzowanie zadań i dokładne ich rozdzielenie między developerów. Można do tego posłużyć się własnymi zasobami lub wykorzystać istniejące już zespoły IT.

Osiąganie korzyści na etapie tworzenia – jak?

Precyzyjnie określona strategia produktu ułatwia skuteczną realizację projektu przez developerów. Będą wiedzieć nie tylko, nad czym mają pracować, ale jakie konkretnie skutki wywoła ich praca. A to umożliwia rozpoczęcie celowego projektowania produktu już w pierwszej jego fazie, jeszcze zanim zostanie udostępniony do testów i poddany weryfikacji.

Projekt zakończony i co dalej?

Co świadczy o skutecznym przeprowadzeniu procesu budowy projektu? Wyznacznikiem jest dostarczenie produktu zgodnego ze specyfikacją. Jednak samo sfinalizowanie zadań nie jest końcem. To dobry moment na analizę wykonanej pracy, poszukiwanie przyczyn powstałych błędów i szukanie innych rozwiązań w przyszłości. Znalezienie czasu na przeanalizowanie drogi sukcesu pozwoli na wyciągnięcie skutecznych wniosków, które mogą być bardzo przydatne przy kolejnych projektach. Właściwie przeprowadzony warsztat produktowy może wpłynąć na zawodowy rozwój członków zespołu projektowego.

Zaangażowanie w discovery workshop to milowy krok w zdobyciu niezbędnej wiedzy o użytkowniku i jego potrzebach. Dzięki niej zespół IT skutecznie dotrze do finalizacji projektu bez straty czasu na rozwiązywanie nagle pojawiających się trudności. Warsztaty pozwalają przewidzieć je i skutecznie im zapobiegać. A to przekłada się na oszczędności budżetowe i bardziej sprawny proces tworzenia.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej