Podstawowe informacje o kryptowalutach

Autor:

   |

Kryptowaluty to pojęcie, które w dzisiejszych czasach słyszy się bardzo często. Przeciętny zjadacz chleba wie jednak na ten temat bardzo mało. Najczęściej wiedza na ten temat ogranicza się do tego, że są one rodzajem elektronicznego pieniądza i że jest ich przynajmniej kilka rodzajów. Warto więc powiedzieć sobie o kryptowalutach nieco więcej. Czym są i jak działają? Co koniecznie trzeba o nich wiedzieć?

Podstawowa definicja kryptowaluty

Kryptowaluty są w zasadzie nie faktyczną walutą, ale swego rodzaju systemem księgowym. Charakteryzuje go to, że jest rozproszony, to znaczy informacje o nim umieszczone są na komputerach osób, które daną walutę posiadają. Wiąże się to z pojęciem tak zwanego portfela, który jest sposobem na bezpieczne przechowywanie informacji o posiadanych jednostkach danej kryptowaluty. Dostęp do portfela jest możliwy tylko z odpowiednim kluczem, który jest przypisany do każdego użytkownika systemu.

Takie rozwiązanie z jednej strony ma ogromne zalety. Zgromadzone w ten sposób środki są całkowicie bezpieczne. Absolutnie nikt, kto nie posiada właściwego klucza (a ma go tylko właściciel) nie jest w stanie przejąć takich pieniędzy. Z drugiej strony utrata klucza, na przykład w związku z uszkodzeniem albo zniszczeniem nośnika, na którym się on znajduje, sprawia, że zgromadzone środki znikają bezpowrotnie. Według dostępnych informacji, w przypadku starszych, ale wciąż jeszcze używanych kryptowalut, w ten właśnie sposób znikają bezpowrotnie ogromne liczby jednostek.

Nie do końca sprecyzowana jest sprawa tego, czy kryptowaluty są właściwie prawnym środkiem płatniczym w różnych krajach, czy też nie. Z jednej strony w wielu krajach nie uznaje się ich jako legalnego środka płatniczego. Taka sytuacja sprawia, że prawna sytuacja kryptowalut nie zawsze jest jasna. Z drugiej jednak strony brak prawnego uznania tego rodzaju wirtualnych pieniędzy prowadzi do sytuacji, w której w świetle prawa możliwe jest ich kopanie, które w praktyce jest produkcją pieniądza. Na obszarze Unii Europejskiej kryptowaluty są obecnie uznane jako prawny środek płatniczy. Jako takie podlegają wszelkim regulacjom prawnym, które dotyczą wszystkich innych walut i instytucji, które zajmują się obracaniem nimi.

Jak działają kryptowaluty?

Choć idea kryptowalut wydaje się być bardzo skomplikowana, w istocie okazuje się być ona całkiem prosta. Wszystkie obecnie działające kryptowaluty działają w oparciu o jakiś rodzaj technologii blockchain. Czym ona jest? W najprostszym ujęciu, jest to sposób przechowywania informacji. Każde kolejne zdarzenie (na przykład transakcja) zapisywane jest w łańcuchu jako kolejny blok. Rozwiązaniem, które czyni tego rodzaju wirtualne waluty bezpiecznymi, jest fakt, że każdy blok ma w pewnej mierze wbudowaną informację z bloku poprzedzającego go w łańcuchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, modyfikacja jakiegokolwiek, już powstałego bloku jest właściwie niemożliwa. W chwili powstania każdy z bloków jest upubliczniany, a informacja o nim przechowywana jest w sposób rozproszony. Każda transakcja, która przeprowadzona zostaje przy pomocy tego rodzaju waluty, jest jawna. Całkowicie anonimowi pozostają natomiast jej uczestnicy. Pod adresem: https://jakikurs.pl/kryptowaluty/ znajdziemy dokładne wyjaśnienie tego zagadnienia.

Najważniejsze i mniej znane rodzaje kryptowalut

Kryptowalutą, która zapoczątkowała całą przygodę z walutami kryptograficznymi, jest Bitcoin, na architekturze której (z drobnymi albo większymi zmianami) bazują wszystkie późniejsze kryptowaluty. Zasadniczą ideą, która stała za powstaniem Bitcoina, jest stworzenie waluty, która byłaby całkowicie odporna na centralne sterowanie, głównie ze strony rządów państw, instytucji finansowych czy międzynarodowych korporacji. Kopanie bitcoinów opiera się na prawdopodobieństwie. Każdy użytkownik systemu, który dokonuje jakiejkolwiek transakcji, ma niewielką szansę na wygenerowanie pewnej ilości nowych jednostek, przy czym szansa ta wzrasta z mocą obliczeniową, którą udostępnia systemowi Bitcoin.

Drugą co do popularności kryptowalutą jest obecnie Ethereum, które od Bitcoina różni się przede wszystkim znacznie bardziej dynamicznym procesem podaży, który sprawia, ze podatne jest na inflację. Bitcoin Cash jest natomiast kryptowalutą, która kilka lat temu oddzieliła się od głównego łańcucha Bitcoina. Inną popularną walutą tego rodzaju jest Litecoin. Powstała w 2014 roku kryptowaluta Dash jest natomiast pierwszym rozwiązaniem, które różni się znacząco architektonicznie od oryginału. Różnica polega na natychmiastowym blokowaniu środków po wygenerowaniu bloku, co w praktyce sprawia, że waluta tego rodzaju mogłaby zastąpić karty płatnicze.

Ile warte są kryptowaluty i od czego zależy ich kurs?

Kursy kryptowalut zależne są w istocie rzeczy od takich samych czynników, jak w przypadku kursów walut konwencjonalnych. Obecnie na świecie działa już ponad 7500 kryptogiełd, na których obraca się ponad czterema tysiącami zarejestrowanych do tej pory kryptowalut. Wydarzenia polityczne, dotyczące kryptowalut regulacje prawne na poszczególnych rynkach, zainteresowanie nabywców, a wreszcie także spekulacje giełdowe – wszystko to wpływa na to, w jaki sposób kształtuje się kurs różnych kryptowalut na świecie, tutaj aktualne kursy najpopularniejszych.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej