Jak inwestować w ETF-y na gaz ziemny?

Autor:

   |

Czym jest ETF na gaz ziemny?

Gaz ziemny należy do najbardziej ekologicznych i najczystszych źródeł energii. Stanowi tym samym kluczowy surowiec w drodze do gospodarki niskoemisyjnej dla wielu krajów. Powszechnie sądzi się, że gaz ziemny to pewnego rodzaju pomost, który łączy “brudną” gospodarkę węglową z technologiami opartymi w większości na odnawialnych źródłach energii. Tym samym inwestycje gazowe ani trochę nie zwalniają tempa, a inwestorzy długoterminowi bez wątpienia liczą na spore zyski z tego tytułu. Sprawdź dlaczego warto inwestować w ETF-y na gaz ziemny.

ETF-y stanowią idealną alternatywę dla drogich funduszy akcji zarządzanych przez zawodowych inwestorów. Nie dość, że osiągają lepsze wyniki w długiej perspektywie, to są jeszcze pozbawione wysokich opłat. Ich dużą zaletą jest również naturalna dywersyfikacja i wyjątkowo wysoka płynność.

Jednostka uczestnictwa ETF-u stanowi odzwierciedlenie wybranego segmentu rynku.

ETF-y na gaz ziemny, zdaniem wielu traderów, stanowią jedną z lepszych metod inwestowania w ten cenny surowiec. Fizyczny zakup gazu ziemne w celach inwestycyjnych, jest praktycznie niewykonalny. Koszty przechowywania byłyby zbyt duże, a logistyka wymagałaby dużego nakłądu pracy. ETF to zatem znacznie sensowniejszy sposób inwestowania.

Brak możliwości fizycznego zakupu towaru posiada niestety pewne negatywne odbicie w ETF-ach. Otóż, fundusze nie stosują żadnej replikacji fizycznej. Skoro zatem fundusz nie kupuje gazu ziemnego fizycznie, nabywa w zamian kontrakty terminowe. To z kolei powoduje często pewien „rozjazd” między rynkową ceną surowca a ceną jednostek ETF-a. Właśnie dlatego wybór konkretnego ETF na gaz ziemny skutecznie naśladującego cenę tego paliwa, jest tak istotny.

Jeśli chcesz inwestować w ETF-y na gaz ziemny, odwiedź witrynę tutaj i sprawdź, co oferuje jeden z czołowych brokerów na polskim rynku.

Spis treści artykułu

Najlepsze ETF-y na gaz ziemny

Z uwagi na to, że gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych surowców, możesz wybierać spośród wielu dostępnych funduszy. Duża zmienność tego aktywa przy jednoczesnym uzależnieniu od kontraktów terminowych sprawiają, że funduszom nie jest łatwo imitować ceny rynkowe.

Zaprezentowane poniżej ETF-y, są w dużej części oparte o kontrakty terminowe na gaz łupkowy, który wydobywa się na terenie Stanów Zjednoczonych.

  • United States Natural Gas Fund (UNG)

Fundusz UNG odzwierciedla codzienne zmiany cen gazu ziemnego, która są wyrażane w wartościach procentowych współczynnika NAV. Podstawowy przedmiot inwestycji tego ETF to kontrakty terminowe na gaz ziemny.

  • ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL)

Jest to podwójnie lewarowany ETF dążący do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu ze wzrostu cen gazu ziemnego. Jego wartość wzorcowa to kontrakty terminowe na gaz.

Skomentuj lub zostaw opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


Informacja: komentarze i opinie dodawane na forum są moderowane. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treśći zawarte przez użytkowników.

Czytaj więcej