Safari – fla­gowa przeg­lą­dar­ka Mac OS X …i Windows

Safari jest przeg­lądar­ką opra­co­waną przez firmę Apple dla naj­now­szego sys­temu Mac OS X, a teraz jest również dostępna dla Windows!

Zobacz jak wygląda Safari przyciski w Safari

Safari posiada stan­dardowe dla nowoczes­nych przeg­lądarek ulep­szenia takie jak przeg­lądanie w kar­tach, ziteg­rowane wyszu­kiwanie Google i dostęp do kanałów informacyjnych (RSS). Jej efektowny inter­fejs użytkow­nika jest dopaso­wany do stylu Mac OS X Leopard.

Safari powstało na bazie silnika przeg­lądarki Konqueror, będącej na licencji Open-Source. Dzięki temu ulep­szenia jednej z tych przeg­lądarek mogą być, i są, przeno­szone do drugiej.

Safari 2 było pierwszą przeglądarką, która przeszła test Acid2, a Safari 3 ma naj­bar­dziej zaawan­so­waną obsługę CSS3 ze wszystkich przeglądarek.

Pod Windows cechą szczególnie wyróżniającą Safari jest spec­jalne wygła­dzanie czcionek, dzięki któremu widać niuanse kroju pisma nawet przy małych wielkościach.

Instalacja

Instalacja jest prosta i nie różni się szczególnie od instalacji innych programów.

  1. Pobierz Safarioficjalnej strony.
  2. Zapisz plik, na przykład na Pulpit.
  3. Otwórz ściągnięty plik podwójnym kliknięciem.
  4. Podczas instalacji wystarczy potwier­dzać kolejne kroki klikając Dalej.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«