Kampania BrowseHappy.pl

Dlaczego powstała ta strona?

Dominacja Internet Explorera na rynku przeglądarek hamuje rozwój Sieci i zmusza do obniżania możliwości i jakości stron internetowych do poziomu IE. Techniczne możliwości IE 6 i 7 niewiele się zmieniły od początku tysiąclecia.

Rozwiązaniem problemu jest popu­lary­zacja dobrych alter­natyw dla Inter­net Explo­rera, która musi pokonać piętrzą­ce się przesz­kody:

  • użytkownicy nie zdają sobie sprawy, że istnieją godne uwagi alternatywy,
  • przyzwyczajeni do starego roz­wiąza­nia nie widzą potrzeby zmiany,
  • zniechęcają się przez swój brak wiedzy (własne obawy) i krążące po Sieci legendy,
  • mają problem ze znalezieniem, wyborem i instalacją innej przeg­lądarki.

Dlatego BrowseHappy.pl wskazuje dobre powody do zmiany, pro­ponuje wartoś­ciowe alterna­tywy oraz pomaga w insta­lacji i wyko­rzys­taniu nowej przeglądarki.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«