Firefox - import ustawień z Internet Explorera

Przy pierwszym uruchomieniu Firefox proponuje import ustawień z dotychczas używanej przeglądarki (możesz później uruchomić tą opcję z menu Plik → Import).Import ustawień - Ekran powitalny

Można przenieść z Internet Ekspolera m.in. Ulubione (w Firefoksie nazywane zakładkami), zapamiętane hasła, historię przeglądanych stron, itd.Import ustawień - wybór elementów do importu

Po wybraniu elementów do przeniesienia do nowej przeglądarki wybierz przycisk Dalej.Import ustawień - zakończenie

Po pomyślnym przeniesieniu konfiguracji Firefox zaprezentuje podsumowanie informujące o pobranych elementach z Internet Explorera. Po wybraniu Zakończ możesz już używać nowo zaimportowane zakładki. W tym celu kliknij w Firefoksie na menu Zakładki:Zaimportowane zakładki

Powróć do opisu Firefoksa

.

BrowseHappy.pl«