Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Jeśli poniższa lista nie zawiera poszu­kiwanej odpo­wiedzi lub odpo­wiedź jest niekom­pletna, zadaj nam pytanie!

Terminologia została objaśniona w słowniku.

FAQ

Jeśli nowa przeg­lą­dar­ka mi się nie spodoba, to czy będę mógł wrócić do Internet Explorera?
Tak. Instalacja opisanych tutaj przeg­lądarek w żaden sposób nie przeszkadza Internet Explorerowi. Można mieć nie tylko zainsta­lowaną jedno­cześnie dowolną liczbę przeg­lądarek, a nawet używać ich w tym samym czasie.
Dlaczego nie mogę otworzyć ani jednej strony w żadnej nowej przeglądarce?
Najprawdopodobniej zapora ogniowa (osobisty firewall) jest skonfigurowana tak, aby blokowała wszystkie nowe/nieznane programy. Należy odblokować wybrane przeglądarki w ustawieniach zapory ogniowej. Zobacz Konfigurację Zapory w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2. Jeśli używasz innej zapory (np. ZoneAlarm, Norton, Symantec), zobacz jej ustawienia.
Dlaczego nie opisujecie Avant Browser, Maxthon/MyIE, AOL?
Ponieważ są to jedynie nakładki na Internet Explorera, przez co mają one prak­tycznie te same problemy z bez­pie­czeń­stwemprzes­tarzały silnik wyś­wiet­lania stron.
Czy nowa przeg­lą­dar­ka będzie działać z Flashem i Javą?
Tak, jeśli odpowiednie wtyczki są już zainstalowane w systemie.
  1. Pobierz wtyczkę Flash
  2. Pobierz instalator Java
JavaScript działa wyśmienicie bez konieczności dodatkowych instalacji.
Jak przenieść Ulubione z Internet Explorera do nowej przeglądarki?
Podczas instalacji przeglądarki zaoferują tę możliwość. Możesz potem zaimportować zakładki wybierając:
  • W Operze: menu PlikImport i eksportImportuj ulubione z Internet Explorera
  • W Firefoksie: menu PlikImportujMicrosoft Internet Explorer
Strona X nie chce działać z nową przeglądarką! Co robić?
Wszystkie polecane tu przeg­lądarki mają sposoby na emulację ele­mentów specy­ficznych dla Inter­net Explo­rera, dlatego radzą sobie z bardzo dużą ilością stron „tylko dla IE”. Niestety, nawet mimo tego niektóre strony zawie­rają zbyt wiele błędów, sztu­czek, a czasem umyślnych blokad utrud­nia­jących ich wyś­wiet­lenie. Blo­kady można obejść (rozwiązanie dla: Opery, Firefoksa i Mozilli) lub dodać funkcję otwiera­jącą felerne strony w IE (rozwiązanie dla: Opery oraz dla Firefoksa i Mozilli: 1, 2). Naj­lepiej jednak jest napisać do autora strony, aby ją pop­rawił.

Następna strona»

BrowseHappy.pl«